Pin It

Premi 2017 INNOVACIÓ - Helena Torras

 

Premi 2017 CORRESPOSABILITAT - Stephanie Marko

Premi 2017 EMPRENEDORIA - Maribel Bernales i Lorna Gotlib

Premi 2017 EMPRESA FAMILIAR - Cristina Pont

  

Premi 2017 TECNOLOGIA - Mar Alarcón

Premi 2017 INTERNACIONALITZACIÓ - Lidia Claramunt

Marta Rota Premi 2017 TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL - Marta Rota

 

Premi 2017 EMPRENEDORIA SOCIAL- Ana Bella

  

 

 

Pin It